47511

Τύπος ξύλου: Αγιούς
Χρώμα: Χρυσή
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 1