34508

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Χρυσό-κόκκινο
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 2