07002

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Γαλαζογκρί χρυσά νερά
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 2