47023

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Λευκό
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 2