98023

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Λευκό ντεκαπέ
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 4