27003

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Κρεμ γδαρτό
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 1