6613

Τύπος ξύλου: Αγιούς
Χρώμα:Μπεζ χρυσό-μαύρα νερά
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 1