30111

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Χρυσό-μαύρα νερά
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 2