61666

Τύπος ξύλου: Πεύκο
Χρώμα: Λαχανί
Μήκος βέργας: 3 μέτρα
Βέργες ανα δέμα: 4